[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4263470pái 55.23%
 • 白話字
 • lóng總有 3455327pái 44.77%
  lóng 7718797pái

  (2) 查詢日期統計
  á2018/1/20 1033 pái 四工前 2018/1/16 906 pái 這個月2018/1 15391 pái
  Châng 2018/1/19 1111 pái 五工前 2018/1/15 803 pái 頂個月2017/12 22797 pái
  Chō--ji̍t 2018/1/18 942 pái 六工前 2018/1/14 1236 pái 頂頂個月2017/11 20988 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2018/1/17 746 pái 七工前 2018/1/13 830 pái 頂頂頂個月2017/10 18850 pái
  過去100工查詢 70339 pái, 平均一工703 pái / 過去一冬查詢 253862 pái, 平均一工695 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu目前為止,lóng總有ùi 244687個無kâng ê IP入來本系統查詢
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.páiIP Addr.páiIP Addr.pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipáipáipái
  àm-kong-chiáu1786gún1779phái-sè1629to-siā1557kî-lîn-lo̍k1446góa1319
  lān and(char(9)+user+char(9))>01221ā-ū1194chit-ê1093àm-sî1015Tâi-ôan1007iû-chia̍h-ke1005
  chhit-thô1000niau-thâu-eng999iû-chia̍h-kóe988iû-tiâu976m̄-sī968936
  mā-sī915iû-chiā-ke912bóe-ia̍h907iû-chhia-kóe903lâ-lí883Chê-bî863
  siáu-ê847jōe834tn̂g-ām-lo̍k830chū-kí823chiok chōe808siáu-lâng803
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipái
  雨 and(char(9)+user+char(9))>025811這 and(char(9)+user+char(9))>025359果 and(char(9)+user+char(9))>024402實在 and(char(9)+user+char(9))>024177
  chē and(char(9)+user+char(9))>023306不過 and(char(9)+user+char(9))>015269身 and(char(9)+user+char(9))>014681本人 and(char(9)+user+char(9))>014663
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012578玉 and(char(9)+user+char(9))>012033示 and(char(9)+user+char(9))>010437馬 and(char(9)+user+char(9))>09163
  ah and(char(9)+user+char(9))>09142這個 and(char(9)+user+char(9))>08865劍 and(char(9)+user+char(9))>08800師父 and(char(9)+user+char(9))>08684
  lóng是 and(char(9)+user+char(9))>08398厚 and(char(9)+user+char(9))>07940六 and(char(9)+user+char(9))>07897石?and(char(9)+user+char(9))>07669
  事實 and(char(9)+user+char(9))>07635濟濟 and(char(9)+user+char(9))>07615改變 and(char(9)+user+char(9))>07576m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07545
  平常時 and(char(9)+user+char(9))>07281皇帝 and(char(9)+user+char(9))>07261招 and(char(9)+user+char(9))>07201書寫 and(char(9)+user+char(9))>07101

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p5497606Bí-jîn-hî3486692
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3277347Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3080579
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2222878AP03_Lou-ka2117894
  AP01_Ma-thai2028762KI-19-Si-Phian-11930477
  Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe19291522004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi1870076
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  平民ê基督傳11606642天路指南3636535
  KHKP-0653-0658-用kha-chiah向上帝3078480刺仔內ê百合花3044812
  世間ê súi2907706天路歷程第一本18972686978
  天路歷程下本18982684228Adios2──再會,Barker1776736
  BP001-詩人e戀愛古011708303Tòe 主 ê 人有幸福--盲人見證集1663301
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2018/1/20
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]