[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4337556pái 55.18%
 • 白話字
 • lóng總有 3522534pái 44.82%
  lóng 7860090pái

  (2) 查詢日期統計
  á2018/8/19 112 pái 四工前 2018/8/15 519 pái 這個月2018/8 12074 pái
  Châng 2018/8/18 328 pái 五工前 2018/8/14 656 pái 頂個月2018/7 21864 pái
  Chō--ji̍t 2018/8/17 478 pái 六工前 2018/8/13 879 pái 頂頂個月2018/6 18311 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2018/8/16 581 pái 七工前 2018/8/12 525 pái 頂頂頂個月2018/5 14739 pái
  過去100工查詢 61815 pái, 平均一工618 pái / 過去一冬查詢 240066 pái, 平均一工657 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu目前為止,lóng總有ùi 259257個無kâng ê IP入來本系統查詢
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.páiIP Addr.páiIP Addr.pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipáipáipái
  àm-kong-chiáu1948gún1868phái-sè1683to-siā1592kî-lîn-lo̍k1527góa1401
  ā-ū1259lān and(char(9)+user+char(9))>01222chit-ê1103niau-thâu-eng1077àm-sî1069chhit-thô1062
  Tâi-ôan1030iû-chia̍h-ke1029iû-chia̍h-kóe1022iû-tiâu998m̄-sī978966
  mā-sī955iû-chiā-ke946bóe-ia̍h943Chê-bî926iû-chhia-kóe926lâ-lí919
  siáu-ê880jōe871chū-kí857tn̂g-ām-lo̍k857siáu-lâng829pho̍k-pò͘825
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipái
  雨 and(char(9)+user+char(9))>025824這 and(char(9)+user+char(9))>025373果 and(char(9)+user+char(9))>024414實在 and(char(9)+user+char(9))>024190
  chē and(char(9)+user+char(9))>023316不過 and(char(9)+user+char(9))>015283身 and(char(9)+user+char(9))>014696本人 and(char(9)+user+char(9))>014679
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012593玉 and(char(9)+user+char(9))>012046示 and(char(9)+user+char(9))>010451馬 and(char(9)+user+char(9))>09175
  ah and(char(9)+user+char(9))>09156這個 and(char(9)+user+char(9))>08881劍 and(char(9)+user+char(9))>08811師父 and(char(9)+user+char(9))>08699
  lóng是 and(char(9)+user+char(9))>08412厚 and(char(9)+user+char(9))>07952六 and(char(9)+user+char(9))>07911石?and(char(9)+user+char(9))>07670
  事實 and(char(9)+user+char(9))>07648濟濟 and(char(9)+user+char(9))>07630改變 and(char(9)+user+char(9))>07591m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07555
  平常時 and(char(9)+user+char(9))>07291皇帝 and(char(9)+user+char(9))>07275招 and(char(9)+user+char(9))>07213書寫 and(char(9)+user+char(9))>07113

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p5712955Bí-jîn-hî3632701
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3401843Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3178244
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2320565AP03_Lou-ka2176075
  AP01_Ma-thai2086819Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2012770
  KI-19-Si-Phian-119934132004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi1954357
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  平民ê基督傳11873360天路指南3710946
  KHKP-0653-0658-用kha-chiah向上帝3146111刺仔內ê百合花3117014
  世間ê súi2967154天路歷程下本18982744849
  天路歷程第一本18972743564Adios2──再會,Barker1832217
  BP001-詩人e戀愛古011761919Tòe 主 ê 人有幸福--盲人見證集1698390
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2018/8/19
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]