[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4367124pái 55.19%
 • 白話字
 • lóng總有 3545687pái 44.81%
  lóng 7912811pái

  (2) 查詢日期統計
  á2018/11/14 191 pái 四工前 2018/11/10 639 pái 這個月2018/11 7869 pái
  Châng 2018/11/13 702 pái 五工前 2018/11/9 592 pái 頂個月2018/10 21955 pái
  Chō--ji̍t 2018/11/12 612 pái 六工前 2018/11/8 587 pái 頂頂個月2018/9 14972 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2018/11/11 566 pái 七工前 2018/11/7 433 pái 頂頂頂個月2018/8 19993 pái
  過去100工查詢 60893 pái, 平均一工608 pái / 過去一冬查詢 244520 pái, 平均一工669 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu目前為止,lóng總有ùi 265252個無kâng ê IP入來本系統查詢
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.páiIP Addr.páiIP Addr.pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipáipáipái
  àm-kong-chiáu2003gún1904phái-sè1703to-siā1606kî-lîn-lo̍k1564góa1421
  ā-ū1286lān and(char(9)+user+char(9))>01222chit-ê1104niau-thâu-eng1099àm-sî1087chhit-thô1071
  Tâi-ôan1043iû-chia̍h-ke1034iû-chia̍h-kóe1029iû-tiâu1004m̄-sī981973
  bóe-ia̍h968mā-sī964iû-chiā-ke957Chê-bî947iû-chhia-kóe929lâ-lí926
  siáu-ê889jōe886chū-kí868tn̂g-ām-lo̍k862pho̍k-pò͘851chiok chōe837
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipái
  雨 and(char(9)+user+char(9))>025824這 and(char(9)+user+char(9))>025381果 and(char(9)+user+char(9))>024420實在 and(char(9)+user+char(9))>024195
  chē and(char(9)+user+char(9))>023316不過 and(char(9)+user+char(9))>015286身 and(char(9)+user+char(9))>014698本人 and(char(9)+user+char(9))>014683
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012596玉 and(char(9)+user+char(9))>012048示 and(char(9)+user+char(9))>010453馬 and(char(9)+user+char(9))>09175
  ah and(char(9)+user+char(9))>09158這個 and(char(9)+user+char(9))>08884劍 and(char(9)+user+char(9))>08811師父 and(char(9)+user+char(9))>08701
  lóng是 and(char(9)+user+char(9))>08419厚 and(char(9)+user+char(9))>07955六 and(char(9)+user+char(9))>07911石?and(char(9)+user+char(9))>07671
  事實 and(char(9)+user+char(9))>07648濟濟 and(char(9)+user+char(9))>07637改變 and(char(9)+user+char(9))>07592m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07558
  平常時 and(char(9)+user+char(9))>07297皇帝 and(char(9)+user+char(9))>07280招 and(char(9)+user+char(9))>07214書寫 and(char(9)+user+char(9))>07116

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p5800485Bí-jîn-hî3688390
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3450291Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3219629
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2360209AP03_Lou-ka2202583
  AP01_Ma-thai2111410Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe2045559
  KI-19-Si-Phian-120188652004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi1986581
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  平民ê基督傳11975818天路指南3741230
  KHKP-0653-0658-用kha-chiah向上帝3172884刺仔內ê百合花3146127
  世間ê súi2991691天路歷程下本18982767917
  天路歷程第一本18972767028Adios2──再會,Barker1857030
  BP001-詩人e戀愛古011785308Tòe 主 ê 人有幸福--盲人見證集1712309
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2018/11/14
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]