[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4239762pái 55.27%
 • 白話字
 • lóng總有 3431513pái 44.73%
  lóng 7671275pái

  (2) 查詢日期統計
  á2017/11/18 313 pái 四工前 2017/11/14 577 pái 這個月2017/11 11668 pái
  Châng 2017/11/17 571 pái 五工前 2017/11/13 417 pái 頂個月2017/10 18850 pái
  Chō--ji̍t 2017/11/16 729 pái 六工前 2017/11/12 639 pái 頂頂個月2017/9 15085 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2017/11/15 603 pái 七工前 2017/11/11 356 pái 頂頂頂個月2017/8 17053 pái
  過去100工查詢 57705 pái, 平均一工577 pái / 過去一冬查詢 267616 pái, 平均一工733 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu目前為止,lóng總有ùi 239731個無kâng ê IP入來本系統查詢
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.páiIP Addr.páiIP Addr.pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipáipáipái
  gún1761àm-kong-chiáu1757phái-sè1621to-siā1537kî-lîn-lo̍k1418góa1302
  lān and(char(9)+user+char(9))>01221ā-ū1176chit-ê1085iû-chia̍h-ke997àm-sî994Tâi-ôan993
  niau-thâu-eng991iû-chia̍h-kóe981chhit-thô977iû-tiâu969m̄-sī960927
  iû-chiā-ke906bóe-ia̍h898iû-chhia-kóe895mā-sī890lâ-lí869Chê-bî848
  siáu-ê837jōe829tn̂g-ām-lo̍k823chū-kí814chiok chōe804siáu-lâng798
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipái
  雨 and(char(9)+user+char(9))>025807這 and(char(9)+user+char(9))>025355果 and(char(9)+user+char(9))>024399實在 and(char(9)+user+char(9))>024175
  chē and(char(9)+user+char(9))>023299不過 and(char(9)+user+char(9))>015263身 and(char(9)+user+char(9))>014678本人 and(char(9)+user+char(9))>014660
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012575玉 and(char(9)+user+char(9))>012031示 and(char(9)+user+char(9))>010434馬 and(char(9)+user+char(9))>09159
  ah and(char(9)+user+char(9))>09138這個 and(char(9)+user+char(9))>08859劍 and(char(9)+user+char(9))>08797師父 and(char(9)+user+char(9))>08680
  lóng是 and(char(9)+user+char(9))>08395厚 and(char(9)+user+char(9))>07935六 and(char(9)+user+char(9))>07893石?and(char(9)+user+char(9))>07669
  事實 and(char(9)+user+char(9))>07627濟濟 and(char(9)+user+char(9))>07612改變 and(char(9)+user+char(9))>07574m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07541
  平常時 and(char(9)+user+char(9))>07278皇帝 and(char(9)+user+char(9))>07256招 and(char(9)+user+char(9))>07197書寫 and(char(9)+user+char(9))>07098

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p5404093Bí-jîn-hî3427287
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3227010Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3039378
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2187767AP03_Lou-ka2094232
  AP01_Ma-thai2007154KI-19-Si-Phian-11909258
  Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe19018812004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi1838422
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  平民ê基督傳11523544天路指南3614865
  KHKP-0653-0658-用kha-chiah向上帝3057014刺仔內ê百合花3024228
  世間ê súi2886430天路歷程第一本18972670030
  天路歷程下本18982665957Adios2──再會,Barker1761902
  BP001-詩人e戀愛古011693230Tòe 主 ê 人有幸福--盲人見證集1652522
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2017/11/18
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]