[Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]

台語文Concordance程式使用統計
轉去台語文Concordance
一、使用者
(1) 查詢方式
 • 漢羅
 • lóng總有 4301478pái 55.21%
 • 白話字
 • lóng總有 3489342pái 44.79%
  lóng 7790820pái

  (2) 查詢日期統計
  á2018/4/27 226 pái 四工前 2018/4/23 355 pái 這個月2018/4 19038 pái
  Châng 2018/4/26 427 pái 五工前 2018/4/22 554 pái 頂個月2018/3 22271 pái
  Chō--ji̍t 2018/4/25 1064 pái 六工前 2018/4/21 663 pái 頂頂個月2018/2 14305 pái
  Lo̍h-chō--ji̍t 2018/4/24 339 pái 七工前 2018/4/20 291 pái 頂頂頂個月2018/1 31791 pái
  過去100工查詢 76526 pái, 平均一工765 pái / 過去一冬查詢 243386 pái, 平均一工666 pái
  Top 5 :2011/1/17 32840pái | 2009/4/5 30514pái | 2009/11/2 24495pái | 2012/8/29 23848pái | 2009/4/6 20156pái |
  (3) 查詢點統計
 • Kàu目前為止,lóng總有ùi 251638個無kâng ê IP入來本系統查詢
 • 查詢 khah chōe pái ê IP Addr.:
  IP Addr.páiIP Addr.páiIP Addr.pái
  220.181.19.189403531220.181.19.16033187960.255.76.11246524
  220.181.125.71227091220.181.94.221213930119.6.76.51189862
  123.126.50.81173034202.96.96.162149839220.181.61.227135322
  220.181.61.19812391866.249.67.216119614122.146.84.151110522
  61.151.239.17495387192.192.58.29269766.249.77.13689397
  218.30.103.417671361.222.209.6869198116.11.32.17864323
  220.181.94.22557338218.30.103.6557064218.30.103.5355617
  66.249.67.1974140266.249.67.1963570967.195.112.3734929
  說明:這只是一個參考 niâ, 假使你有設定 Proxy Server,IP Addr. 是Proxy Server ê IP,你有 可能使用DHCP上網,IP無固定。
  人客ùi tó free counters

 • (4) 查詢ê詞頻(Word Frequency)
 • 使用白話字查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipáipáipái
  àm-kong-chiáu1875gún1820phái-sè1662to-siā1570kî-lîn-lo̍k1498góa1349
  ā-ū1228lān and(char(9)+user+char(9))>01221chit-ê1097àm-sî1043chhit-thô1037niau-thâu-eng1035
  iû-chia̍h-ke1020Tâi-ôan1018iû-chia̍h-kóe1012iû-tiâu989m̄-sī971956
  mā-sī939iû-chiā-ke937bóe-ia̍h926iû-chhia-kóe919Chê-bî898lâ-lí896
  siáu-ê871jōe856tn̂g-ām-lo̍k844chū-kí838siáu-lâng821chiok chōe813
 • 使用台語漢羅查詢 khah chōe pái ê詞:
  páipáipáipái
  雨 and(char(9)+user+char(9))>025820這 and(char(9)+user+char(9))>025367果 and(char(9)+user+char(9))>024408實在 and(char(9)+user+char(9))>024184
  chē and(char(9)+user+char(9))>023311不過 and(char(9)+user+char(9))>015277身 and(char(9)+user+char(9))>014690本人 and(char(9)+user+char(9))>014670
  chhoah and(char(9)+user+char(9))>012587玉 and(char(9)+user+char(9))>012041示 and(char(9)+user+char(9))>010443馬 and(char(9)+user+char(9))>09170
  ah and(char(9)+user+char(9))>09150這個 and(char(9)+user+char(9))>08874劍 and(char(9)+user+char(9))>08806師父 and(char(9)+user+char(9))>08691
  lóng是 and(char(9)+user+char(9))>08406厚 and(char(9)+user+char(9))>07948六 and(char(9)+user+char(9))>07903石?and(char(9)+user+char(9))>07669
  事實 and(char(9)+user+char(9))>07640濟濟 and(char(9)+user+char(9))>07623改變 and(char(9)+user+char(9))>07584m̄-kú and(char(9)+user+char(9))>07552
  平常時 and(char(9)+user+char(9))>07287皇帝 and(char(9)+user+char(9))>07267招 and(char(9)+user+char(9))>07206書寫 and(char(9)+user+char(9))>07108

  二、語料庫
  (1) 語料庫基本資料統計
  語料庫目前資料統計
  文本字數音節數段落數篇數
  漢羅合用 (HL ji) (HL imchiat) (HL su) (HL ku) (HL toaNloh) 3810
  白話字 (POJ ji) (POJ imchiat) (POJ su) (POJ ku) (POJ toaNloh) 1398
  lóng(lc ji) (lc imchiat) (lc su) (lc ku) (lc toaNloh) 5208

  (2) 語料利用統計
 • 語料庫白話字文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  bô chheh-phôe ê té-phiⁿ kò͘-sū chi̍p5593128Bí-jîn-hî3551437
  Sat-hu-sun-tai káng-tō chi̍p3332779Pêng-bîn ê Ki-tok-tōan3124313
  2004POJ-Pe̍h-ōe-jī sī gōa-kok-jī2263243AP03_Lou-ka2145339
  AP01_Ma-thai2055907Chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe1968057
  KI-19-Si-Phian-119586722004POJ-Tāi-ha̍k Tâi-gí-khò Tī ha̍k-hāu-lāi1906726
 • 語料庫漢羅合用文本hō͘使用者查詢著 khah chōe pái ê文章片段:
  文章標題pái文章標題pái
  平民ê基督傳11724685天路指南3671020
  KHKP-0653-0658-用kha-chiah向上帝3110107刺仔內ê百合花3078504
  世間ê súi2937647天路歷程第一本18972711928
  天路歷程下本18982709032Adios2──再會,Barker1798982
  BP001-詩人e戀愛古011728605Tòe 主 ê 人有幸福--盲人見證集1680886
  ps : 以後會koh將文章長度考慮在內,統計數字chiah會khah有意義。

 •           最近查詢時間:2018/4/27
  [Ún-giân ê首頁]    [台語線頂字典 / 統計資訊]    [台文華文線頂辭典 / 統計資訊]    [台語文語料庫 / 台語文Concordance / 統計資訊]